Lapsi ja aikuinen pitelevät käsissään pahvilaatikoita.

Palaute

Anna meille palautetta!

Täs­sä voit antaa palau­tet­ta Outo­kum­mun kau­pun­gil­le. Palaut­tee­si on meil­le tärkeää.Jos haluat, että olem­me Sinuun yhtey­des­sä anta­ma­si palaut­teen vuok­si, ole hyvä ja täy­tä myös säh­kö­pos­tio­soit­tee­si ja/tai puhe­lin­nu­me­ro­si niil­le varat­tui­hin kent­tiin. Älä lähe­tä palau­te­lo­mak­keen kaut­ta hen­ki­lö­tun­nus­ta, pank­ki­ti­li­tie­to­ja­si tai mui­ta salas­sa pidet­tä­viä tie­to­ja. Palau­tet­ta voi antaa suo­raan myös osoit­tee­seen [email protected]

Kaik­ki täh­del­lä (*) mer­ki­tyt ken­tät ovat pakol­li­sia.