Kitarat roikkuvat seinällä musiikkiluokassa.

Nuoriso

Olemme nuorten tukena arkena ja vapaa-aikana!

Nuo­ri­so­toi­mi tukee nuo­ren elä­mää niin arke­na kuin vapaa-aika­na. Kau­pun­gin nuo­ri­so­toi­men lisäk­si nuo­ri­so­työ­tä tekeee laa­ja toi­mi­joi­den yhteis­työ­ver­kos­to (seu­ra­kun­ta, kou­lut ym.).

Nuo­ri­so­kah­vi­la Kir­vo, Kou­lu­ka­tu 7, kir­jas­ton ala­ker­ta on avoin kai­kil­le nuo­ril­le. Kir­vol­la voit käyt­tää tie­to­ko­net­ta, pela­ta bil­jar­dia ja lau­ta­pe­le­jä tai oles­kel­la muu­ten vaan kave­rei­den kans­sa. Nuo­ri­so­kah­vi­lal­ta saat myös tukea oman elä­mä­si suun­nit­te­luun ja pul­mien rat­ko­mi­seen.

Mir­va Kuis­ma
nuo­ri­so-ohjaa­ja
[email protected]
050 3426313