Outokummun kaupunkiKulttuuri ja vapaa-aikaSeurat ja yhdistykset
Väkijoukko kaupungintalon edustalla huutokaupassa.

Seurat ja yhdistykset

Lähellä.fi-verkkopalvelu koko­aa yhteen jär­jes­tö­jen, yhdis­tys­ten ja yhtei­sö­jen tar­joa­mat har­ras­tus­mah­dol­li­suu­det. Löy­dät pal­ve­lus­ta sopi­vaa teke­mis­tä kai­kil­le ikä­ryh­mil­le ja eri elä­män­ti­lan­tei­siin.