Kuvituskuva, jossa teksti "äänestäminen on jokaisen täysi-ikäisen perusoikeus".

Vaalit

Täl­lä sivul­la ker­rom­me ajan­koh­tai­set vaa­lioh­jeet ja äänes­tys­pai­kat. Vaa­leis­ta löy­tyy tie­toa oikeus­mi­nis­te­riön vaa­li­si­vus­tol­ta: www.vaalit.fi

Lisätietoja vaalijärjestelyistä

Vaa­li­jär­jes­te­lyis­tä Outo­kum­mus­sa saa lisä­tie­to­ja kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nan sih­tee­ri Pek­ka Jääs­ke­läi­sel­tä.