Outokummun kaupunkiAsuminen ja ympäristöRakentajan palvelut ja tontit
Rakentajan palvelut bannerikuva.

Rakentajan palvelut ja tontit

Outo­kum­mus­sa raken­ta­ja voi vali­ta useis­ta tont­ti­vaih­toeh­dois­ta mie­lei­sen­sä pai­kan raken­taa — ydin­kes­kus­tan tun­tu­mas­ta maa­seu­tu­mai­se­miin.

Useim­mi­ten asun­to­jen kor­jauk­siin, raken­ta­mi­seen tai lupa-asioi­hin liit­tyy asioin­tia kau­pun­gin raken­nus­val­vo­jan kans­sa. Raken­nus­val­von­tam­me edis­tää, opas­taa ja ja val­voo laa­duk­kaan raken­nus­kan­nan ja viih­tyi­sän ympä­ris­tön syn­ty­mis­tä ja säi­ly­mis­tä.

Rakennusvalvonta

Toi­mis­toai­ka ke klo 9.30–12.00

Mittaus- ja kaavoitus