Varhaiskasvatuksessa tehty meduusa-askertelu.

Varhaiskasvatus

  • var­hais­kas­va­tus päi­vä­ko­dis­sa
  • esio­pe­tus ja esio­pe­tus­ta täy­den­tä­vä var­hais­kas­va­tus

Outo­kum­mun päi­vä­ko­dit

  • Poh­joi­sa­hon päi­vä­ko­ti, Peh­too­rin­ka­tu 2
  • Kalat­to­man päi­vä­ko­ti, Kokon­ka­tu 15
  • Mus­to­lan päi­vä­ko­ti, Yrjön­ka­tu 1
  • Sateen­kaa­ren päi­vä­ko­ti, Yrjön­ka­tu 2B

eDai­sy-pal­ve­lus­sa on viral­li­set var­hais­kas­va­tuk­sen asiat, kuten pää­tök­set ja hake­muk­set: 
eDai­sy-pal­ve­luun pää­set täs­tä

Ilmoi­ta Dai­sy­fa­mi­lys­sä lap­se­si var­hais­kas­va­tuk­sen hoi­toa­jat
Dai­sy­Fa­mi­ly-pal­ve­luun pää­set täs­tä

Varhaiskasvatuksen Komu-kettu pehmolelu.
Lapset osallistuivat Miljoona roskapussia -haasteeseen.
Käyntiosoite

Hovi­lan­ka­tu 2
83500 Outo­kum­pu
Avoin­na ma–pe 9–15