Valtuustosali ja puheenjohtajan nuija.

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto 2021–2025

Kau­pun­gin­val­tuus­to kokoon­tuu noin 10 ker­taa vuo­des­sa pää­sään­töi­ses­ti kuu­kau­den vii­mei­se­nä maa­nan­tai­na kel­lo 18.00 alkaen.
Jou­lu­kuun talous­ar­vio­ko­kous alkaa erik­seen ilmoi­tet­tu­na aika­na.

Kau­pun­gin­val­tuus­ton 27 pai­kan jakau­ma kau­del­la on KESK 8 paik­kaa, SDP 6 paik­kaa, PS 5 paik­kaa, VAS 4 paik­kaa, KOK 2 paik­kaa, SIN 1 paik­ka ja KD 1 paik­ka.