Kaksi henkilöä katsoo läppäriä.

Asiakaspalvelu

Kaupungintalon asiakaspalvelu

Asia­kas­pal­ve­lu­pis­teen osoi­te on Kuus­jär­ven­tie 3b.
Avoin­na ma-pe klo 9.00–11.30 ja 12.30–15.00
Puhe­lin­vaih­de 013 5591 (klo 8.00–16.00)

  • Kum­mun kotien ja kau­pun­gin asia­kas­pal­ve­lu
  • raken­nus­tar­kas­ta­ja ja ympä­ris­tön­suo­je­lusih­tee­ri
  • var­hais­kas­va­tus­toi­mis­to
  • hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den toi­mis­to
  • kau­pun­ki­ra­ken­ne­pal­ve­lui­den toi­mis­to
  • kau­pun­gin­kans­lia
  • kir­jan­pi­to

Asiakaspalvelua puhelimitse

Asia­kas­pal­ve­lu puh. 050 371 6726
Asia­kas­pal­ve­lu Kiin­teis­tö Oy Kum­mun Kodit puh. 050 371 6726

Asiakaspalvelua sähköpostilla

Viral­li­nen säh­kö­pos­tio­soi­te ja hal­lin­to­pal­ve­lu­jen säh­kö­pos­tio­soi­te
[email protected]

Kau­pun­ki­ra­ken­ne­pal­ve­lut
[email protected]

Hyvin­voin­ti­pal­ve­lut
[email protected]

Hen­ki­lös­tön hen­ki­lö­koh­tai­set säh­kö­pos­tio­soit­teet ovat muo­toa [email protected]

Kulttuuritalo Marita

Katu­ta­son lii­ke­huo­neis­to, Kum­mun­ka­tu 3
kau­pun­gin joh­to­ryh­mä

3. ker­ros, Kou­lu­ka­tu 1
vies­tin­tä­suun­nit­te­li­ja ja kult­tuu­ri­tuot­ta­ja