Outokummun kaupunkiKulttuuri ja vapaa-aikaKeski-Karjalan Musiikkiopisto
Erilaisia soittimia nojaa varten seinää.

Keski-Karjalan Musiikkiopisto

Kes­ki-Kar­ja­lan musiik­kio­pis­to antaa tai­teen perus­o­pe­tuk­sen musii­kin laa­jan oppi­mää­rän ja tans­sin perus­o­pe­tuk­sen mukais­ta ope­tus­ta Hei­nä­ve­den, Kiteen, Lipe­rin, Outo­kum­mun, Pol­vi­jär­ven, Rääk­ky­län ja Toh­ma­jär­ven kun­tien alu­eel­la. Musii­kis­sa ope­tus­ta anne­taan tai­de­musii­kin, kan­san­musii­kin ja pop/­jazz-musii­kin alal­ta.

Eepos ‑palvelu

Eepos hel­pot­taa oppi­lai­den ja van­hem­pien asioin­tia oppi­lai­tok­ses­sa. Pal­ve­lus­sa voit ilmoit­tau­tua oppi­laak­si tai hal­lin­noi­da omia tie­to­ja­si jo opis­ke­le­va­na oppi­laa­na.

Yhteystiedot

Jär­ne­fel­tin­tie 1 
82600 Toh­ma­jär­vi

p. 040 105 4045 (reh­to­ri)
[email protected]

p. 040 105 4047  (toi­mis­to)
[email protected]