Banneri, jossa kuvituskuvana varoitusmerkki.

Häiriötiedotteet

Juu­ri nyt ei ole ajan­koh­tai­sia häi­riö­tie­dot­tei­ta.


VIHJEPALKKIO 50,00 € mak­se­taan var­mis­te­tun vesi­joh­to­vuo­don löy­tä­jäl­le (ensim­mäi­sel­le ilmoit­ta­jal­le).
Havain­to ilmoi­te­taan vesi­lai­tok­sen päi­vys­tä­jäl­le 044 755 9412, työn­joh­ta­ja Pent­ti Toi­va­sel­le 044 755 9348 tai säh­kö­pos­tiin [email protected]
Palk­kiol­la kan­nus­te­taan asuk­kai­ta tark­kai­le­maan mah­dol­li­sia lam­mi­koi­tu­mi­sia, veden vär­jäy­ty­mis­tä tai pai­ne­vaih­te­lu­ja vesi­joh­to­ver­kos­sa.


VIHJEPALKKIO 50,00 € mak­se­taan var­mis­te­tun vesi­joh­to­vuo­don löy­tä­jäl­le (ensim­mäi­sel­le ilmoit­ta­jal­le).

Päivystysnumerot:

Kiin­teis­tön­huol­to 050 567 7288

Vesi­lai­tos 044 755 9412

Tal­vi­hoi­don päi­vys­tys­nu­me­ro 044 755 9436