Urheilutalo-uimahalli rakennus kesällä.

Urheilutalo

Moni­puo­li­nen urhei­lu­ta­lo antaa har­ras­ta­jil­le ja kil­paur­hei­li­joil­le erin­omai­set sisä­ur­hei­lu­mah­dol­li­suu­det.

Urheilutalon urheilutilat
  • Lii­kun­ta­sa­li        22x36 m tai 3x22x11 m, kor­keus 8m
  • Juok­susuo­ra     50 met­riä
  • Pai­ni­sa­li             n. 90 m2
  • Moni­toi­mi­ti­la     95m2/135m2, nor­maas­ti tilas­sa tata­mi, tila voi­daan muut­taa myyn­ti- tai kokous­ti­lak­si.

Urhei­lu­ta­lon ja mui­den lii­kun­ta­ti­lo­jen varaus­ti­lan­net­ta pää­set seu­raa­maan Asio-varaus­oh­jel­mal­la.

Käyntiosoite:

Outo­lam­min­ka­tu 1
(lisää pysä­köin­ti­ti­laa Mato­vaa­ran urh.alueen park­ki­pai­koil­la ja Kum­mun kou­lun uudel­la pysä­köin­tia­lu­eel­la!)

Puh. 050 383 4452

allas­vuo­ro­va­rauk­set