Kierrätysmerkki nurmikolla.

Jätehuolto

Jär­jes­tet­tyä jäte­huol­toa Outo­kum­mus­sa hoi­taa Jäte­kuk­ko Oy.

Jäte­huol­to­pal­ve­lui­den asia­kas­pal­ve­lu
puh. 017 368 0152 (arki­sin klo 8–16)
[email protected]

Suo­men Pak­kaus­kier­rä­tys RINKI Oy:n ja Jäte­kuk­ko Oy:n jär­jes­tä­mät eko­pis­teet ovat kierrätys.info ‑pal­ve­lus­sa. Pal­ve­lus­sa on myös tie­dot sii­tä, mitä jät­tei­tä mil­lä­kin eko­pis­teel­lä kerä­tään.

Jäte­huol­lon viran­omais­teh­tä­vät hoi­de­taan kun­tien yhtei­ses­sä jäte­huol­to­vi­ran­omai­ses­sa, Savo-Pie­li­sen jäte­lau­ta­kun­nas­sa.

Jyrin käsittelyasema

Jyrin käsit­te­ly­ase­mal­la toi­mii Pik­ku­kuk­ko-lajit­te­lua­se­ma, jon­ka toi­min­nas­ta vas­taa Jäte­kuk­ko Oy.

Jyrin käsit­te­ly­ase­mal­le ote­taan vas­taan Outo­kum­mun kau­pun­gin toi­mes­ta:

  • Hii­li­ve­dyil­lä saas­tu­neet maa-ainek­set (kom­pos­toin­ti)
  • Ras­kas­me­tal­leil­la saas­tu­neet maa-ainek­set (lop­pusi­joi­tus)
Käyntiosoite

Jyrin käsit­te­ly­ase­ma,
kaa­to­paik­ka

Jyrin­mäen­tie 19
83500 Outo­kum­pu