Särkiselän uimaranta.

Uimarannat

Särkiselän uimaranta, Rikkarannantie 37

Sär­ki­se­läl­tä löy­tyy kak­si upe­aa uima­ran­taa ja paik­ka onkin äänes­tet­ty Suo­men par­haak­si uima­ran­nak­si vuon­na 2022 (Me Nai­set ‑leh­den äänes­tys). Toi­sel­ta ran­nal­ta löy­tyy hyp­py­tor­ni, jos­sa on 3m ja 5m hyp­py­pai­kat. Molem­mil­la ran­noil­la on puku­kop­pe­ja. Hiek­ka­ran­to­jen välis­sä sijait­see Kau­nis­ni­men kah­vi­la, jos­sa voi naut­tia vir­vok­kei­ta uimi­sen lomas­sa. Kah­vi­las­ta vuo­kra­taan myös kanoot­te­ja, kajak­ke­ja ja SUP-lau­to­ja, ran­nas­ta pää­see 12-jär­ven melon­ta­rei­til­le.

Sär­ki­se­läl­le on mat­kaa noin 6 kilo­met­riä Outo­kum­mun kes­kus­tas­ta. Koko rei­til­lä on pyö­rä­tie, joten mat­kaan voi läh­teä monen­lai­sil­la kul­ku­pe­leil­lä tur­val­li­ses­ti.

Sär­ki­se­län uima­ve­si­pro­fii­li vuo­si 2022

Isäntähiekka-uimaranta, Viuruntie

Kuusjärven uimaranta, Viuruniementie 10

Koirien uimaranta, Rikkarannantie 45

Outo­kum­mus­sa on oma uima­ran­ta koi­ril­le. Siel­lä lem­mi­kit saa­vat uis­ken­nel­la rau­has­sa! Ran­ta sijait­see Sär­ki­se­län uima­ran­nas­ta noin kilo­met­ri eteen­päin ajet­taes­sa Rik­ka­ra­taan päin (ris­teys kään­tyy vasem­mal­le).

Tie koirien uimarannalle.