Outokummun kaupunkiHyvinvointi ja terveysTerveys- ja sairaanhoitopalvelut
Terveyskeskus-kyltti tien vieressä.

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut

Kai­ke­ni­käi­sil­le suun­nat­tu­ja ter­veys- ja sai­raan­hoi­to­pal­ve­lu­ja ovat muun muas­sa vas­taan­ot­to­pal­ve­lut ja kun­tou­tuk­sen pal­ve­lut.

  • Päi­vys­tys
  • Ter­veys­a­se­mien vas­taa­no­tot
  • Suun ja ham­pai­den ter­vey­den­huol­to
  • Ter­veys­kes­kus­sai­raa­lat
  • Koti­sai­raa­la
  • Labo­ra­to­rio
  • Kuvan­ta­mis­pal­ve­lut
  • Ravit­se­mus­te­ra­pia
  • Kun­tou­tus