Grafiikkakuva seniori.

Arjen apuri

Tar­vit­set­ko itse tai tar­vit­see­ko lähei­se­si saat­ta­ja-apua, ulkoi­luseu­raa, jut­tu­ka­ve­ria tai apua pie­niin pihan ja kodin aska­rei­siin?

Arjen Apu­rit voi­vat aut­taa!

Arjen apu­rit pal­ve­le­vat arki­päi­vi­sin. Pal­ve­lu­ja voit saa­da yhte­nä päi­vä­nä vii­kos­sa kah­den tun­nin ajan. Pal­ve­lu on mak­su­ton­ta ja sen tar­jo­aa Outo­kum­mun kau­pun­ki ikäih­mis­ten koto­na-asu­mi­sen tuek­si.

Pal­ve­lut ovat tar­koi­tet­tu­ja ikäih­mi­sil­le (yli 65 ‑vuo­tiail­le)

  • joil­la ei ole tuki­ver­kos­toa
  • jot­ka ovat yksi­näi­siä
  • jot­ka kyke­ne­vät asioi­maan itse arjen apu­rin tuke­ma­na


Ota roh­keas­ti yhteyt­tä:
Lau­ra puh. 050 340 3878
Jus­si puh. 050 348 0616
Boris puh. 0447559207

Arjen apuri bannerimainos. Samat tiedot ovat sivulla tekstinä.