Muuttajille

Kotiudu Outokumpuun!

Tervetuloa Outokumpuun

Varhaiskasvatus ja päiväkodit

Vapaa-aika ja harrastusmahdollisuudet

Keneen voisin ottaa yhteyttä?

Nainen työntää lasta muuttolaatikossa.

Kummun kodit

Toi­vo­tam­me sinut ja per­hee­si läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­leek­si asu­maan vuo­kra-asun­toom­me!

Maahanmuuttajat työskentelevät ipadilla.

Kokoutumista maahanmuuttajalle

Outo­kum­mun kau­pun­gin maa­han­muut­to­pal­ve­lut tar­joa­vat kotou­tu­mis­ta edis­tä­viä pal­ve­lui­ta outo­kum­pu­lai­sil­le maa­han­muut­ta­jil­le.

Vanhan Kaivoksen miljöö.

Outokumpu tunnetaan Vanhasta Kaivoksesta

Yli 100 vuot­ta van­han kupa­ri­kai­vok­sen ympä­ris­tös­sä sijait­see Van­ha Kai­vos, jos­sa on moni­puo­lis­ta teke­mis­tä ja koke­mis­ta. Van­ha Kai­vos on Outo­kum­mun uniik­ki mat­kai­lu­koh­de.