Senioreille

Vinkkejä senioreille

Etkö löytänyt etsimääsi? Voit hakea sitä helposti tästä!

Kuvituskuva Arjen apuri.

Arjen apuri palvelee ikäihmisiä Outokummussa

Tar­vit­set­ko itse tai tar­vit­see­ko lähei­se­si saat­ta­ja-apua, ulkoi­luseu­raa, jut­tu­ka­ve­ria tai apua pie­niin pihan ja kodin aska­rei­siin? Arjen Apu­rit voi­vat aut­taa!

Vireyttä seniorivuosiin -banneri.

Vireyttä seniorivuosiin!

Iän kart­tues­sa ruu­an mer­ki­tys hyvin­voin­nin kan­nal­ta on tär­ke­ää. Kun syöt hyvä­laa­tuis­ta ja moni­puo­lis­ta ruo­kaa, pidät huol­ta kehos­ta­si ja yllä­pi­dät toi­min­ta­ky­kyä­si.

Siun sote logo.

Ikään­ty­nei­den pal­ve­lut

Autam­me sinua huo­leh­ti­maan hyvin­voin­nis­ta­si, yllä­pi­tä­mään ja edis­tä­mään toi­min­ta­ky­kyä­si ja ter­veyt­tä­si omien voi­ma­va­ro­je­si mukaan. Sinun on mah­dol­lis­ta saa­da tuki­pal­ve­lu­ja, koti­hoi­toa, omais­hoi­don­tu­kea ja kun­tou­tus­ta