Yrittäjille

Yritysyhteistyötä ja sparrausta!

Tiloja tapahtumiin, koulutuksiin, kokouksiin tai juhliin

Henkilö kirjoittaa seinällä oleville muistilapuille.

Outokummun Yrittäjät

Outo­kum­mun yrit­tä­jät on pai­kal­lis­ten yrit­tä­jien aktii­vi­nen yhtei­sö. Uskom­me yrit­tä­jyy­teen ja luom­me työ­tä ja tule­vai­suut­ta. Tule mukaan toi­min­taan, yhdes­sä olem­me enem­män!

Kuvituskuva Digiväylän kartasta.

Joko yrityksesi näkyy Digiväylässä?

Digi­väy­län tavoit­tee­na on paran­taa outo­kum­pu­lai­sen yri­tyk­sen ja yhtei­sön näky­vyyt­tä ja löy­det­tä­vyyt­tä.

Lapsi ja aikuinen pitelevät käsissään pahvilaatikoita.

Kehitetään Outokumpua yhdessä!

Onko sinul­la ideoi­ta, vink­ke­jä tai muu­ta palau­tet­ta meil­le? Otam­me nii­tä mie­luus­ti vas­taan — teh­dään parem­min yhdes­sä!

Tuoreimmat elinvoimauutiset Outokummusta

Etsivä löytää — hae koko sivustolta