Outokummun kaupunkiAjankohtaistaOKUfest 14.-16.6. on maksuton kaupunkifestivaali– yhteisöllisyys on meille tärkeämpää kuin pääsymaksut!  

OKUfest 14.–16.6. on maksuton kaupunkifestivaali– yhteisöllisyys on meille tärkeämpää kuin pääsymaksut!  

Outo­kum­mun kau­pun­gin jär­jes­tä­mä OKU­fest on mak­su­ton, päih­tee­tön ja estee­tön kau­pun­ki­fes­ti­vaa­li. Tapah­tu­ma avaa Outo­kum­mun kesän ja koko­aa kau­pun­ki­lai­set yhteen. Tapah­tu­maan toi­vo­taan osal­lis­tu­jia myös kau­em­paa ja sen yhtey­des­sä jär­jes­te­tään mm. kesä­asu­ka­sil­ta­päi­vä. Pää­e­siin­ty­jä­nä on Osmo Iko­nen.

- OKU­fes­tiä on jär­jes­tet­ty jo mone­na vuon­na yhteis­työs­sä eri yhdis­tys­ten, yri­tys­ten ja mui­den pai­kal­lis­ten toi­mi­joi­den kans­sa. Tääl­lä teh­dään pal­jon upe­aa työ­tä tal­koo­hen­ges­sä, kehuu OKU­fes­tin tuot­ta­ja Hen­ri Syvän­ne.
- Meil­le tär­kein­tä on saa­da paik­ka­kun­ta­lai­set, kesä­asuk­kaat ja mat­kai­li­jat liik­keel­le naut­ti­maan kesäs­tä, yhdes­sä olos­ta ja hyväs­tä musii­kis­ta — sik­si tapah­tu­ma on kävi­jöil­le mak­su­ton.

Viihdettä, ruokaa, iltaklubeja ja paljon oheistapahtumia!

Per­jan­tai­na 14.6. OKU­fest-vii­kon­lop­pu start­taa ame­ri­ka­nau­toil­la ja live­musii­kil­la. Kosil­kan laa­jen­ne­tul­la teras­sil­la esiin­tyy muun muas­sa A. Sahl­man & Bea­ters.

Lau­an­tai­na pää­ta­pah­tu­ma­päi­vä­nä ollaan mark­ki­na­tun­nel­mis­sa usei­den myyn­ti­telt­to­jen, eri­lais­ten her­kul­lis­ten ruo­ka­ko­ju­jen ja oheis­oh­jel­man tar­joil­les­sa kävi­jöil­le puu­haa ja kat­sel­ta­vaa.

Ruplan ton­tin pää­la­val­le nousee ensin Lucas And The Goo­dies, jon­ka jäl­keen täh­tiar­tis­ti­na esiin­tyy Osmo Iko­nen. Päi­vän aika­na kau­pun­ki­ju­na kul­jet­taa ylei­söä kes­kus­tan ja Van­han Kai­vok­sen välil­lä. Van­hal­la Kai­vok­sel­la on vapaa pää­sy Las­ten Kai­vok­sel­le ja Outo­kum­mun Kivi­ker­hol­la on avoi­met ovet. Lisäk­si kai­vo­sa­lu­eel­la teh­dään yhteis­tai­de­teos ja kävi­jät voi­vat ihail­la upe­aa Burn­beach Racin­gin kiih­dy­ty­sau­toa.

Illal­la Kosil­kan laval­la esiin­tyy Mani & The Honey­bees sekä Huo­ju­va Lato. Van­hal­la Kai­vok­sel­la puo­les­taan ysä­ri­musaa soit­taa DJ Mut­ka ja esiin­ty­mäs­sä on bilebän­di Osmo´s Cos­mos (kai­vok­sen iltaklu­bi on K‑18 ja mak­sul­li­nen).

Sun­nun­tai­na on luvas­sa mm. runo­vael­lus­ta Erä- ja luon­to­kes­kuk­ses­sa sekä kesä­asu­ka­sil­ta­päi­vä Van­hal­la Kai­vok­sel­la. Kesä­asuk­kail­le musi­soi Ilja Tep­po ja hen­ry Räsä­nen esit­tää Hyvä­nen aika! ‑juh­la­mo­no­lo­gin.

Koko ohjel­ma on OKU­fes­tin net­ti­si­vuil­la www.okufest.fi/ohjelma

Lisää ajankohtaisia uutisia