Tilinpäätös 2023

 

”Perinteistään ylpeä, modernin teollisuuden seutukaupunki” 
OUTOKUMMUN KAUPUNKI, TILINPÄÄTÖS 2023

 

Vuoden 2023 tilinpäätös on ylijäämäinen 1,4 milj. euroa. Alkuperäinen talousarvio oli niukasti alijäämäinen noin 27 000 euroa. Ylijäämäistä tulosta selittävät verotulojen arvioitua suurempi kertymä, mikä johtuu vuodelta 2022 kertyneistä kunnallisveron tuotoista, joita vielä kunnille kerättiin suuremmalla veroprosentilla kuin vuonna 2022. Ulkoiset toimintatuotot ylittyivät 0,8 milj. euroa arvioidusta. Sijoitusten markkina-arvo kääntyi nousuun ja edellisenä vuotena kirjatut arvonalentumiset pystyttiin palauttamaan lähes kokonaisuudessaan.

Vuosi 2023 oli vilkasta rakentamisen aikaa ja jatkuu vielä tulevina vuosina. Outokummussa käynnistyi monia mittavia rakennushankkeita ja katseet on hankkeiden myötä suunnattu palvelujen kehittämiseen sekä nykyisen infran peruskorjaukseen. Investointeja on käynnissä noin 100 miljoonalla eurolla ja urakat työllistävät satoja rakennusalan toimijoita. Rakentaminen on vilkasta sekä yksityisen että julkisen sektorin toimesta.

Toimintaympäristömme on merkittävästi muuttunut viimeisten vuosien aikana. Enää emme voi tuudittautua siihen, että rauhaisa elo jatkuu täällä koti-Suomessa. Mahdollisiin riskeihin voimme varautua pitämällä tilannekuvamme ajan tasalla ja taloutemme vakavaraisena. Näin luomme vahvan uskon tulevaisuuteen.


VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET


Verotuloja kertyi 12,8 milj. euroa, mikä oli talousarvion mukainen kertymä. Kunnallisverotuloja kertyi 10,0 milj. euroa, 47,6 % vähemmän kuin edellisenä vuotena. Kunnallisverokertymä Pohjois-Karjalan kunnissa pienentyi keskimäärin -52 % vuoteen 2022 verrattuna. Koko maan osalta vastaava prosentti oli -53 %.

Yhteisöveroja kertyi 1,0 milj. euroa, mikä on talousarvion mukainen.

Kiinteistöveroa kertyi 1,7 milj. euroa, 0,1 % edellisvuotta enemmän. Tähän vaikuttaa kiinteistöverotuksen teknisenä muutoksena ns. joustava valmistuminen, eli verojen tilitysrytmi voi vaihdella edelliseen vuoteen nähden.

Valtionosuuksia kertyi 4,5 milj. euroa, eli 5,8 % vähemmän kuin oli budjetoitu. Edelliseen vuoteen verrattuna valtionosuudet tippuivat kaiken kaikkiaan -81,5 % Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymisen vuoksi.

 

TYÖLLISYYDEN KEHITYS

Outokummussa vuoden 2023 keskimääräinen työttömyysaste oli 16,9 % (2021 16,2 % ja 2022 15,7 %). Outokummun työttömyyttä on leimannut pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyys.

Nuorisotyöttömyyden trendi on pysynyt tasaisena jo viimeiset 10 vuotta. Vuoden 2023 lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä oli Outokummussa 47 henkilöä, mikä on kaksi henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi edellisen vuoden loppuun verrattuna viidellä henkilöllä (123/118). Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä oli 27,7 %.

TE-toimistossa oli vuoden lopussa avoinna Outokummussa sijaitsevia työpaikkoja yhteensä 18, edellisvuoden lopussa niitä oli avoinna 32. Yhtä avointa työpaikkaa kohden oli joulukuussa noin 25 työtöntä työnhakijaa.  Työmarkkinatuen kuntaosuus vuonna 2023 kasvoi hieman edeltävästä vuodesta. Työmarkkinatuen kuntaosuutta vuonna 2023 maksettiin 654 254 euroa, mikä oli 3,7 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

 

VÄKILUVUN KEHITYS

Nettomuuttovoitto Outokummussa oli 39 henkilöä plussalla, mutta syntyvyyden ollessa kuolleisuutta selkeästi vähäisempää väestönmuutos jäi kokonaisuutena 51 henkeä miinukselle. Muuttovoittoinen trendi antaa kuitenkin toiveita siitä, että väkiluvun pieneneminen saattaisi olla jo ohittanut aallonpohjansa, ja väkiluku alkaisi vakiintua nykyiselleen, tai kääntyä jopa tulevaisuudessa varovaiseen kasvuun.

 

Keskeisimmät tunnusluvut

 


 


Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jonna Nissinen, puh 044 7559 444
kaupunginjohtaja Päivi Lintumäki, puh. 050 382 7769