Outokummun kaupunkiAjankohtaistaOutokummun sote- ja pelastusaseman harjakaisia juhlittiin torstaina 21.3.2024

Outokummun sote- ja pelastusaseman harjakaisia juhlittiin torstaina 21.3.2024

Har­ja­kai­sis­sa tutus­tut­tiin työ­maa­kier­rok­sel­la uusiin tiloi­hin ja raken­ta­mi­sen vai­hee­seen. Poh­joi­sa­hol­le nouse­val­la sote- ja pelas­tus­a­se­mal­la raken­nus­työt val­mis­tu­vat aika­tau­lus­saan ja raken­nus­pro­jek­ti on pysy­nyt 11,5 mil­joo­nan euron bud­je­tis­saan. Har­ja­kais­pu­heis­sa käyt­tä­jien, pää­ura­koit­si­jan ja tilaa­jan edus­ta­jat toi­vat esil­le erit­täin suju­van yhteis­työn raken­nus­hank­kees­sa.

Harjakaistunnelmia

Koontikuvassa tunnelmia sote- ja pelastusaseman harjakaisista.

Lisää ajankohtaisia uutisia