Kiisuhallin tekonurmikenttä.

Kiisuhalli

Van­han kai­vok­sen kii­su­va­ras­ton tilois­sa sijait­see lähes tuhan­nen neliö­met­rin Kii­su­hal­li. Kii­su­hal­li on 17 met­riä kor­kea ja tilan akus­tii­kas­ta ker­too kuu­den sekun­nin kai­ku. Kii­su­hal­lis­sa on teko­nur­mi. Tila sopii monen­lai­seen urhei­lu­toi­min­taan ja sen ainut­laa­tui­suu­den vuok­si siel­lä jär­jes­te­tään myös kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mia.