Koirapuiston portit.

Koirapuisto

Outo­kum­mun koi­ra­puis­to sijait­see Van­han Kai­vok­sen alu­eel­la, sisään­käyn­ti on Teh­taan­ka­dul­la. Koi­ra­puis­to on kaik­kien käy­tet­tä­vis­sä ja isoil­le ja pie­nil­le koi­ril­le on omat puo­let.

Koirapuiston säännöt

  • Var­mis­ta, että koi­ra­si tulee toi­meen mui­den koi­rien kans­sa.
  • Huo­leh­di, että koi­ra­si roko­tuk­set ja mado­tuk­set ovat asian­mu­kai­ses­ti hoi­det­tu.
  • Älä vie aggres­sii­vis­ta koi­raa tai juok­suai­kais­ta nart­tua puis­toon.
  • Koi­ra ide­tään irral­laan puis­tos­sa.
  • Älä jätä koi­raa yksin val­vo­mat­ta aitauk­seen.
  • Muis­ta sul­kea por­tit aina niis­tä kul­jet­tua­si.
  • Hau­kut tulee hil­li­tä klo 22 ja 7 väli­se­nä aika­na.
  • Kerää lem­mik­ki­si jätök­set pois. Aitaus­ten pääs­sä on ros­ka-astia nii­tä var­ten.