Konsernistrategian kuntalaiskysely

 
Konsernistrategia 2022–25

Tiedote 9.2.2022


Muuttovoittaja-Outokummun uudessa strategiassa korostuu vahva yhdessä tekeminen – Hyvän kierrettä halutaan jatkaa


Outokummun kaupunginvaltuusto hyväksyi viime viikolla kaupunkikonsernin uuden strategian vuosille 2022–25. Kumpukartta-strategian vision mukaan Outokumpu tahtoo olla ”perinteistään ylpeä modernin teollisuuden seutukaupunki”.

Kumpukartta on Outokummun ”tulevaisuussopimus”: yhteinen suunnitelma siitä, millä tavoitteilla, toimenpiteillä ja suuntaviivoilla kaupunkiamme kehitetään. Strategia on myös keskeisimpiä kaupunginvaltuuston päätöksenteon ja johtamisen työkaluja; se antaa perustan koko kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden järjestämiselle”, kehitysjohtaja Jukka-Pekka Lätti kuvailee.

Outokummussa on viime vuosina ollut erinomainen tekemisen vire, mikä näkyy monin tavoin: muun muassa muuttovoittona (+ 30 henkilöä vuonna 2021), yritysten investointeina ja myönteisinä työllistämisnäkyminä sekä merkittävinä rakennushankkeina, joita ovat olleet mm. Kummun koulun laaja remontointi ja uuden osan rakentaminen, kaupungin pääkadun uudistaminen ja digitalisointi sekä urheilutalon peruskorjaus. Lisäksi kaupunkiin on tulossa lähivuosina uusi hoivakoti ja sote-asema.

Samalla kaupunki on panostanut erityisesti viestintään ja näkyvyyteen sekä yritysten, kolmannen sektorin ja oppilaitosten kanssa tehtävään yhteistyöhön – aivan uutena avauksena on lisäksi tullut käyttöön Digiväylä-kokonaisuus, joka tarjoaa ainutlaatuisen markkinointikanavan paikallisille yrityksille. Viime vuonna Outokumpu palkittiinkin Pohjois-Karjalan yrittäjyyskuntana, nyt kolmatta kertaa, ja teollisten työpaikkojen määrä kaupungissa nousi jälleen yli tuhannen.

Kehitysjohtaja Lätti on tyytyväinen kehitykseen: ”Outokummussa on nyt saatu liikkeelle niin sanottu hyvän kierre, jossa myönteiset asiat ruokkivat toisiaan. Tämä on ollut määrätietoisena tavoitteena jo aiemmallakin strategiakaudella, ja uusi strategia tähtää tämän kehityssuunnan vahvistamiseen edelleen – yhdessä. Paikkakunnan elinvoima nousee erityisesti yrityksistä ja yritteliäisyydestä, joten on mahtavaa, että outokumpulaisyrityksistä tulee tällä hetkellä hyviä uutisia kuin liukuhihnalta.”

Uudessa Kumpukartta-strategiassa nostetaan vahvasti esiin myös lapset: yhtenä erityisteemana on Lasten ja nuorten Outokumpu. Teematavoitteiden sisällöt ovat lasten itsensä määrittämiä; strategian laadintaa varten kerättiin outokumpulaislasten näkemyksiä unelmien Outokummusta niin piirrosmuotoisina kuin sanallisesti.

”Lasten äänen kuuluminen strategiassa on ehdottoman hieno ja tärkeä asia. Outokumpu on mukana UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -ohjelmassa, jossa panostetaan lasten ja nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Strateginen näkökulma on tässäkin asiassa aivan oleellinen – Outokumpu on nyt harvoja suomalaiskuntia, joiden strategiassa lasten asialle on aivan oma tavoitteistonsa. Olemme todennäköisesti myös maailman ainoa kaupunki, jonka strategiassa tavoitteina ovat muun muassa rakkauden lisääminen, kaveruudet sekä salapoliisi- ja taikakaupan perustaminen”, Lätti hymyilee.

Outokummun Kumpukartta-strategia on luettavissa kaupungin nettisivuilla osoitteessa www.outokummunkaupunki.fi/strategiat.
Strategiasta on lisäksi kevään aikana tulossa esittelydiasarja sekä video, jossa kerrotaan muutaman minuutin mittaisella yleistajuisella tietoiskulla, mistä strategiassa on kysymys.

Lisätietoja:
Jukka-Pekka Lätti
Kehitysjohtaja
Outokummun kaupunki
jukka-pekka.latti@outokummunkaupunki.fi
p. 044 755 9515

 

Lisätietoa strategian valmisteluprosessista:
Kuntalain mukaan jokaisen kunnan on laadittava kuntastrategia, johon mm. vuosittaisen talousarvion tulee perustua. Outokummussa strategiassa ovat mukana kaupunki tytäryhtiöineen: tämän vuoksi puhutaan konsernistrategiasta.

Vuoden 2021 aikana tiiviisti valmistellun strategian perustana ovat kesällä toteutetut kyselyt kaupunkilaisille (N = 154), luottamushenkilöille ja kaupungin henkilöstölle sekä yrityksille. Kaupunginvaltuusto on työstänyt strategiaa seminaareissaan loka- ja marraskuussa, minkä pohjalta strategialuonnoksen viimeistelystä ovat vastanneet kaupunginjohtajan johtoryhmä ja konsernijohtoryhmä. Strategialuonnos on ollut kaikille avoimella kommentti- ja lausuntokierroksella ajalla 16.12.2021–14.1.2022.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kumpukartta-strategian kokouksessaan 31.1.2021 (§ 5).


Strategialuonnokseen kertyneet lausunnot (linkit aukeavat uuteen välilehteen):

Kaupunkilaisten lausunnot, koonti
Kummun koulu LYK 1-2_Perusraportti
Kummun koulu LYK_3-9_Perusraportti
Päiväkotilasten toiveet ja tärkeät asiat, Tenavat-ryhmä
Päiväkotilasten toiveita piirustuksena, Kulkurit-ryhmä
Päiväkotilasten toiveet ja tärkeät asiat, Vekkulit-ryhmä
Lausuntokoonti vammaisneuvosto, seniorineuvosto, nuorisovaltuusto, OkuJane, Matkakumpu