Murupolku

Katselmukset ja tarkastukset 1.1.2021

KATSELMUKSET JA TARKASTUKSET

 

Sijainnin merkintä ja sijaintikatselmus

Ennen rakentamisen aloittamista kaupungin kartoittaja huolehtii rakennuksen paikan ja sen korkeusaseman merkitsemisestä hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti, jos rakennusluvassa näin määrätään. Sijainnin ja korkeusaseman merkinnässä mitataan kohteen nurkkapisteet maastoon ja lanka- tai moduulilinjat rakentajan tekemiin lankapukkeihin, ja annetaan kiintokorkeus, josta rakentaja itse mittaa suunnitellun korkeustason.

 

Lupapäätöksessä voidaan määrätä rakennustarkastajan suorittamia katselmuksia. Vastaava työnjohtaja tai rakennuttaja tilaa rakennuslupapäätöksessä mainitut katselmukset rakennustarkastajalta.

Käyttöönottokatselmus

Käyttöönottokatselmuksessa rakennuksen ja piha-alueiden tulee olla valmiit, käyttökelpoiset ja täyttää turvallisuusvaatimukset niiltä osin kuin ne aiotaan ottaa käyttöön.
Jotta käyttöönottokatselmuksessa ei tulisi sinulle yllätyksiä, niin tarkista ainakin seuraavat asiat: 

 • Varaa aika käyttöönottotarkastukselle riittävän ajoissa mahdollista käyttöönottoa ajatellen. 
 • Varmista, että rakennusluvassa mainitut ehdot on huomioitu. 
 • Talon numero on kiinnitetty seinään selkeään paikkaan, mistä se on helposti havaittavissa tieltä katsottuna. 
 • Jäteastia on sijoitettu luvan mukaiseen paikkaan. 
 • Talotikkaat, lapetikkaat, kattosillat ja lumiesteet on asennettu. 
 • Kaiteet on asennettu. 
 • Savuhormikatselmus on suoritettu ja siitä on esitettävä pöytäkirja mikäli hormimalli vaatii erillisen palotarkastajan tekemän katselmuksen. 
 • Vesi- ja viemärilaitteiden katselmus on suoritettu ja siitä on esitettävä pöytäkirja. 
 • Sähkötarkastus on suoritettu ja siitä on esitettävä pöytäkirja. 
 • Jos rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto, tulee mittaus olla suoritettuna ja siitä on esitettävä pöytäkirja. Mikäli rakennuksessa on vain koneellinen poisto, tulee ilmanvaihdon olla toiminnassa ja makuutiloissa tulee olla korvausilmaventtiilit. 
 • Mahdollisista yläkerran makuuhuoneista tulee olla varatiemahdollisuus. 
 • Palovaroittimet on asennettu ja ne ovat käytössä. 
 • Palo-ovet ja ikkunat on asennettu ja tyyppihyväksyntäkilvet ovat näkyvillä.
   

Loppukatselmus

Loppukatselmuksessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin:

 • Tarkistetaan mahdolliset puutteet mitä käyttöönottokatselmuksen pöytäkirjaan on kirjattu.
 • Tarkistetaan, että rakennus on rakennettu luvan mukaisesti ja rakennustyöt on saatettu loppuun kaikilta osin.
 • Tarkistetaan, että tarkastusasiakirjaa on rakennusaikana täytetty, mikäli luvassa niin on edellytetty

Alkuperäinen tarkastusasiakirja otetaan arkistoitavaksi rakennusvalvontaan ja kopion tarkastusasiakirjasta arkistoi rakennushankkeeseen ryhtyvä.

 • Tarkistetaan, että rakennuksen käyttö- ja huolto-opas on koottu , mikäli luvassa niin on edellytetty.

Sisääntulonäkymä tontille on siisti ja huoliteltu.

 

Rakennusvalvonnan yhteystiedot 1.1.2021

YHTEYSTIEDOT

Käyntiosoite:
Hovilankatu 2, 2.krs
83500 Outokumpu

Postiosoite:
PL 47, 83501 Outokumpu
 

Rakennusvalvonta

Rakennustarkastaja
Janne Korpela
044 755 9333
janne.korpela@outokummunkaupunki.fi

Toimistoaika:
keskiviikkoisin klo 9:30 - 12:00

 

Toimistosihteeri
laskutus ja arkisto

Tarja Hakkarainen
044 755 9367
tarja.hakkarainen@outokummunkaupunki.fi

 

Mittaus- ja kaavoitus

Kartoittaja
Tapio Tanskanen
044 755 9363
tapio.tanskanen@outokummunkaupunki.fi

 

Maankäyttösihteeri
Mervi Kolehmainen
050 599 3836
mervi.kolehmainen@outokummunkaupunki.fi