Pumppaus

Mal­mi- ja rikas­te­liet­teet siir­re­tään rikas­ta­mos­sa vai­hees­ta toi­seen pump­paa­mal­la. Liet­tei­den pump­paus suo­ri­te­taan vaa­ka- tai pys­ty­ak­se­li­sil­la kes­ki­pa­ko­pum­puil­la.

Outo­kum­mun van­ha rikas­ta­mo, joka aloit­ti toi­min­tan­sa vuon­na 1928, raken­net­tiin jyr­käl­le rin­teel­le. Rin­ne­ri­kas­ta­mos­sa hyö­dyn­net­tiin luon­nol­li­sia kor­keus­e­ro­ja niin, että kai­vok­ses­ta nos­tet­tu mal­mi valui omal­la pai­nol­laan por­ras­mai­sek­si raken­ne­tun rikas­ta­mon pro­ses­sis­ta toi­seen. Tämän oli tar­koi­tus vähen­tää pump­pauk­sen tar­vet­ta.