Navigaatiovalikko

Kuva sivulle Mittaus ja Kaavoitus

Mittaus ja Kaavoitus sivu

 

Kaavoitus

Kaavoituksen tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.

Mittaus

Outokummun kaupunki vastaa pääsääntöisesti asemakaava-alueella tapahtuvista kiinteistötoimituksista sekä tonttijakojen laadinnasta.

Kiinteistöinsinöörin tehtävien hoito tonttijakojen laatimisen ja pohjakartan hyväksymisen osalta ostetaan Joensuun kaupungilta.

Valtio hoitaa kiiinteistömuodostukseen kuuluvat kiinteistörekisterin ylläpidon ja asiakasneuvonnan. Mittaustoimisto huolehtii maastotyöt.

Maapolitiikka

Maapolitiikan alaan kuuluvat kaupungin maanhankinta ja kaavojen toteuttamiseen liittyvät toimet. Toimialueen tehtävänä on myös tonttien ja maa-alueiden luovutukset, kauppakirjojen ja vuokrasopimusten valmistelu, katujen ja kunnallisteknisten töiden aiheuttamat haltuunotto ja lunastusasiat.


Taksa kaavan laatimisesta tai  muuttamisesta sekä tonttijaon muuttamisesta perittävistä kustannuksista 1.1.2020 -


Kartat

Kansalaisen karttapaikka (Maanmittauslaitos)

 

 

Yhteystiedot sivulla Mittaus ja Kaavoitus

 

Käyntiosoite:
Kaupungintalo
Hovilankatu 2
83500 Outokumpu
kartoittaja; Työmiehenkatu 14


Sähköposti:
tekninenvirasto(at)
outokummunkaupunki.fi


Yhdyskuntainsinööri
Janne Korpela
puh. 044 755 9333
janne.korpela(at)
outokummunkaupunki.fi

Maankäyttösihteeri
Mervi Kolehmainen
puh. 050 599 3836
mervi.kolehmainen(at)
outokummunkaupunki.fi

Kartoittaja
Tapio Tanskanen
puh. 044 755 9363
tapio.tanskanen(at)
outokummunkaupunki.fi