Vuonna 2019 toimitettavat vaalit

Europarlamenttivaalit 2019

Outokummun kaupungin yleinen ennakkoäänestyspaikka vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa on kaupungintalon kahvio (os. Syrjäkatu 12, 83500 Outokumpu).

Ennakkoäänestyspaikan aukioloajat:
ke–pe 15.–17.5.2019 kello 09.00–18.00
la–su 18.–19.5.2019 kello 10.00–14.00
ma–ti 20.–21.5.2019 kello 09.00–18.00.

Varsinaisen vaalipäivän 26.5.2019 klo 09.00–20.00 äänestyspaikkana on
Kummun koulu, Koulukatu 6

Äänioikeus europarlamenttivaaleissa

Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt

    a) Suomen kansalainen asuinpaikkaan katsomatta, ja

    b) muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossaan, joka on viimeistään 80. päivänä ennen vaalipäivää ilmoittautunut maistraatille otettavaksi Suomen äänioikeusrekisteriin ja

    b1) jolla on kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää tai
    b2) joka on EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen, joka asuu Suomessa.

    Ilmoittautuminen voidaan tehdä käyttäen Väestörekisterikeskuksen lomaketta .

    Suomen kansalainen, joka on säädetyssä määräajassa ilmoittautunut äänestäjäksi jonkun toisen EU:n jäsenvaltion europarlamenttivaaleissa, ei ole äänioikeutettu Suomen europarlamenttivaaleissa.

    Äänioikeutettu saa samoissa europarlamenttivaaleissa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa: joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu (asuinvaltiossaan).

    EU:n jäsenvaltioiden vaaliviranomaiset vaihtavat keskenään tietoja niistä EU-kansalaisista, jotka ovat ilmoittautuneet äänestäjiksi asuinvaltionsa europarlamenttivaaleihin.

Ulkomainonta eduskuntavaaleissa
Europarlamenttivaalien ulkomainonnan saa aloittaa Outokummun kaupungin yleisillä ulkomainospaikoilla (1. Kauppatori, Kummunkatu 1; 2. Kaasila, Joensuunkatu 31; 3. Mustola, kevyenliikenteen väylä, Mikonkatu 7 / Alavinkatu 27; ks. karttaliite sivun alaosassa) viikkoa ennen vaalien ennakkoäänestyksen alkua eli 8.5.2019. Mainospaikat ovat maksuttomat.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä Outokummun kaupungin keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kotiäänestyksen yhteydessä äänestämään on oikeutettu myös samassa taloudessa asuva omaishoitaja, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen. Jos omaishoitaja tahtoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, on hänen nimensä ja muut tietonsa ilmoitettava kotiäänestykseen oikeutetun ilmoittautumisen yhteydessä.

Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana Outokummun kaupungintalolta, keskusvaalilautakunnalta puh. 044 755 9515, os. Hovilankatu 2 (PL 47), 83501 Outokumpu. Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse (p. 044 755 9515) viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen klo 16.00. Kotona äänestävälle ilmoitetaan kotiäänestyksen toimittamisesta ja äänestyksen tarkka ajankohta.

Yhteystietoja:
Keskusvaalilautakunnan sihteeri, kehitysjohtaja Jukka-Pekka Lätti, p. 044 755 9515

Vaalimainostelineet: vastaava mestari Pentti Hämäläinen, p. 044 755 9213

Публикатор