Navigation Menu

Навигационная цепочка

Yksityistieasiat

Yksityistieasiat

Yksityistiet

Viranomainen yksityistieasioissa on Maanmittauslaitos.
Yksityistielaki

Perusparannuksiin ja siltahankkeisiin tiekunnat voivat saa tukea valtiolta ELY-keskuksen yksityistievaroista tai Metsäkeskuksen hallinnoimista KEMERA -varoista
ELY-keskus, linkki
Metsäkeskus, linkki

Valtionavustuksen enimmäismääriä on korotettu vuosille 2023 - 2025., linkki.


Kaupungin avustukset

Kunnossapito- ja peruskorjausavustushakemukset vuodelle 2024 on jätettävä 28.3.2024 mennessä, myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Avustushakemuslomake

Avustushakemuslomake, täytettävä

Perusparannusavustuksia jaetaan teille, joille valtio on myöntänyt avustuksen tien perusparannukseen. Yksityisteiden peruskorjauksissa kaupungin avustusosuus on 12 %. Hakemus on vapaa muotoinen. Hakemuksen liitteenä on oltava korjaussuunnitelma, kustannusarvio ja päätös valtion avustuksesta.

Kunnossapitoavustuksia kaupunki jakaa vuosittain avustusehdot täyttäville yksityisteille.

Tieavustukset jaetaan sellaisille yksityisteille, joille on perustettu tiekunta ja tiekunnan tiedot ovat ajan tasalla yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä .

Tiellä tulee olla pysyvää asutusta. Vakituiseksi asunnoksi katsotaan asunto, jossa asukas on kirjoilla. Avustettavalla tiellä tulee olla vähintään 300 m pysyvän asutuksen käyttämää tienosaa.

Pienin maksettava avustus on 50 euroa.

Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa jäljennös edellisen vuoden tilinpäätöksestä.