Navigation Menu

Навигационная цепочка

Yksityistieasiat

Yksityistieasiat

Yksityistiet

Viranomainen yksityistieasioissa on Maanmittauslaitos.
Yksityistielaki

 

Tiekuntien avustukset

Perusparannusavustuksia jaetaan teille, joille valtio on myöntänyt avustuksen tien perusparannukseen. Yksityisteiden peruskorjauksissa kaupungin avustusosuus on 12 %. Hakemus on vapaa muotoinen. Hakemuksen liitteenä on oltava korjaussuunnitelma, kustannusarvio ja päätös valtion avustuksesta.
 

Kunnossapitoavustuksia kaupunki jakaa vuosittain avustusehdot täyttäville yksityisteille.

Tieavustukset jaetaan sellaisille yksityisteille, joille on perustettu tiekunta ja tiekunnan tiedot ovat ajan tasalla yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (lakimuutos 1.1.2019 § 50).

Tiellä tulee olla pysyvää asutusta. Vakituiseksi asunnoksi katsotaan asunto, jossa asukas on kirjoilla. Avustettavalla tiellä tulee olla vähintään 300 m pysyvän asutuksen käyttämää tienosaa.

Pienin maksettava avustus on 50 euroa.

Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa jäljennös edellisen vuoden tilinpäätöksestä.


Kunnossapito- ja peruskorjausavustushakemukset vuodelle 2021 on jätettävä 26.3.2021 mennessä, myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Avustushakemuslomake