Viestintä

Outokummun kaupunki viestii ja tiedottaa luotettavasti, avoimesti ja aktiivisesti toiminnastaan.

Kaupunki on perusluonteeltaan vuorovaikutuksellinen ihmisyhteisö, jossa viestintä on kiinteä osa kaikkea aktiivista kanssakäymistä. Kaupungin viestintä on luonteeltaan ymmärrettävää, tarkoituksenmukaista sekä aina tilanteen ja mahdollisuuksien mukaan kaupunkilaisia ja sidosryhmiä osallistavaa. Kaupunki myös mahdollistaa sidosryhmiinsä kuuluvien toimijoiden keskinäistä aktiivista vuorovaikutuksellisuutta eri viestintäkanavissa paikallisen yhteisöllisyyden, elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Kaupungin viestinnästä vastaavat kaupungin viranomaiset ja palveluja tuottavat yksiköt. Sisäisen viestinnän osalta esimiehillä on tiedotus- ja viestintävastuu omassa työyksikössään. Sisäisessä viestinnässä noudatetaan erityisesti kaupungin voimassaolevaa henkilöstöopasta sekä mahdollisia muita ohjeita.

Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma

Outokumpu sosiaalisessa mediassa

 

Outokummun kaupungin viestintää johtaa ja valvoo kaupunginhallitus. Kaupungin viestinnän
vastuuhenkilönä toimii kehitysjohtaja.

Kehitysjohtaja Jukka-Pekka Lätti / jukka-pekka.latti@outokummunkaupunki.fi / puh. 044 7559 515

Viestintäsuunnittelija Henri Elsinen / henri.elsinen@outokummunkaupunki.fi / puh. 044 7559 210