Outokummun kaupunkiAjankohtaistaAsennepuhuja Pekka Hyysalo kertoo tarinansa nuorille Kummun koululla 20.5.

Asennepuhuja Pekka Hyysalo kertoo tarinansa nuorille Kummun koululla 20.5.

Asen­teem­me näkyy tavas­sa, miten toi­mim­me ja mitä valin­to­ja teem­me. Outo­kum­pu­lai­set aikui­set, yhdis­tyk­set, yri­tyk­set ja kau­pun­ki yhdes­sä halusi­vat Pek­ka Hyy­sa­lon ker­to­maan tari­nan­sa nuo­ril­le.

- Sil­loin kun on tar­ve vai­kut­taa asen­tei­siin, tar­vi­taan asen­net­ta. Ja jos joku tar­vi­taan puhu­maan asen­tees­ta, on valin­ta help­po, sanoo Pek­ka Hyy­sa­lon vie­rai­lun jär­jes­te­li­jä­nä toi­mi­va Heli Val­jus

Outo­kum­pu­lai­set toi­mi­jat läh­ti­vät innol­la mukaan mah­dol­lis­ta­maan Pekan vie­rai­lua. Pek­ka tulee ker­to­maan tari­nan­sa Kum­mun kou­lun 3–9.-luokkien oppi­lail­le 20.5. klo 12.15. alkaen.

Frees­ki­las­ki­ja Pek­ka Hyy­sa­lo oli ammat­ti­lai­su­ran­sa alku­vai­hees­sa, kun yksi sekun­ti muut­ti kai­ken. Huh­ti­kuus­sa 2010 hän jou­tui Ylläk­sel­lä vaka­vaan hyp­py­on­net­to­muu­teen, sai hen­gen­vaa­ral­li­sen aivo­vam­man ja oli koo­mas­sa kol­mi­sen viik­koa. Vas­toin synk­kiä ennus­tei­ta hän kun­tou­tui sisun ja perik­si anta­mat­to­muu­den voi­mal­la itse­näi­seen elä­mään. Kun tais­te­lu ran­king­si­joi­tuk­sis­ta vaih­tui tais­te­luun hen­ges­tä, arvot­kin meni­vät uusik­si. Alkoi Fight­Back – tais­te­lu takai­sin elä­mään.

Yhteis­työs­sä: 
Okun Kont­to­ri Oy
Outo­kum­mun Osuus­pank­ki
Maan­siir­to E.Huttunen Oy
JT Agro Oy
Kul­je­tus­lii­ke Kont­ka­nen Oy
Pie­li­sen Beto­ni Oy
Raken­nus­pal­ve­lu Tukiai­nen Oy
Okun put­ki­työ Oy
Outo­kum­mun Rota­ryklu­bi Ry
LionsClub Outo­kum­pu
Kum­mun kou­lu

Lisää ajankohtaisia uutisia