Navigation Menu

Partalanmäki

Kaavoitus

Kaavoitus

Kunnan tehtävänä on huolehtia alueensa maankäytön suunnittelusta ja rakentamisen ohjauksesta. Maankäytön suunnittelua ohjataan yleispiirteisesti yleiskaavalla ja tarkemmin asemakaavalla.

Yleiskaavoitus

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaava voidaan laatia joko koko kunnan alueelle tai osa-alueittain. Yleiskaava on ohjeena asemakaavoja ja asemakaavamuutoksia laadittaessa.

Outokummussa lähes kaikki merkittävät ranta-alueet ovat oikeusvaikutteisten yleiskaavojen piirissä. Vuonna 2010 voimaan tullut yhteensä viiden kunnan aluetta koskeva Joensuun seudun yhteinen yleiskaava 2020 ohjaa maankäytön suunnittelua myös Outokummussa keskustan-alueen ulkopuolella. Outokummun keskusta-alueen osayleiskaava hyväksyttiin vuonna 2015 ja se sai lainvoiman 2016. Keskusta-alueen asemakaavat uudistetaan sen pohjalta lähivuosina.

Asemakaavoitus

Asemakaavalla ohjataan kaupunkialueen rakentamista ja muuta maankäytön järjestämistä. Kunnan tulee huolehtia tarpeellisten asemakaavojen laatimisesta sekä niiden ajantasalla pitämisestä.

Kaavojen käsittelyvaiheet

Aloitusvaihe

 • aloite kaavan laatimisesta / kunta tai maanomistaja
 • päätös kaavan laatimisesta / kaupunkirakennelautakunta
 • osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen (OAS)
 • ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta
 • osallisten mielipiteet ja viranomaisten lausunnot suunnitelmista

Valmisteluvaihe

 • kaavan valmistelu (perusselvitykset, tavoitteet, vaikutukset)
 • kaavaluonnoksen nähtäville asettaminen / kaupunkirakennelautakunta
 • osallisten mielipiteet ja viranomaisten lausunnot luonnoksesta

Ehdotusvaihe

 • luonnoksesta saadun palautteen käsittely
 • kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen (30 pv) / kaupunkirakennelautakunta
 • osallisten muistutukset ja viranomaisten lausunnot ehdotuksesta

Hyväksyminen

 • päätös kaavan hyväksymisestä / kaupunginvaltuusto
 • muutoksenhaku (30 pv) / Itä-Suomen hallinto-oikeus
 • kuulutus kaavan voimaantulosta

 

LAADINNASSA OLEVAT KAAVAT

Linkit avautuvat parhaiten Google Chrome selaimella!

 

ASEMAKAAVAT
 

Keskusta-alueen asemakaavan muutoksen III-vaihe, lue lisää


Asemakaava hyväksytty kaupunginvaltuusto 25.10.2021 § 89

Asemakaavaehdotus nähtävillä 24.6. - 16.8.2021

 • Asemakaavakartta 10.6.2021 (linkki)
 • Kaavaselostus 10.6.2021 (linkki)
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.6.2021 (linkki)
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut lausunnot ja kaavoituksen vastineet niihin (linkki)
 • Asemakaavaluonnoksesta saadut lausunnot ja kaavoituksen vastineet niihin (linkki)
 • Kulttuuri- ja rakennushistoriallisen selvityksen kohdekortit (linkki)
 • Keskusta-alueen asemakaavan III-vaiheen liito-oravaselvitys, FCG, 14.5.2021 (linkki)

 

Vireilletulovaiheen asiakirjat ovat nähtävillä 28.5. - 22.6.2020

Asemakaavaluonnos on nähtävänä 26.11. - 31.12.2020

Kaavamuutoksen yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona 2.12. klo 18.00 kaupungintalon valtuustosalissa, os. Hovilankatu 2.

Illan esittelyaineisto, linkki

   

Pitkäniemen ranta-asemakaavan muutos, lue lisää

Ranta-asemakaavaehdotus nähtävillä 24.6.-16.8.2021

 • Ranta-asemakaavan kaavakartta 1.6.2021 (linkki)
 • Kaavaselostus 1.6.2021 (linkki)
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (linkki)
 • Luonnosvaiheen palaute ja vastineet (linkki)


Vireilletulovaiheen asikirjat ovat nähtävillä 29.4. - 24.5.2021

 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 29.3.2021, luonnos, linkki

 • Kaavakartta 29.3.2021, luonnos, linkki

 • Kaavaselostus 29.3.2021, luonnos, linkki

 

 

VOIMASSA OLEVAT KAAVAT


ASEMAKAAVAT

 

 

RANTA-ASEMAKAAVAT

 

YLEISKAAVAT

 

Kaavoituskatsaus

 

Kaavoituskatsaus ajankohtaisista kaavahankkeista julkaistaan vuosittain loppuvuodesta.

 • Kaavoituskatsaus 2021-2022, linkki
 • Kaavoituskatsaus kartta, linkki
 • Kaavoituskatsaus kartta 2, linkki

 

Kaavoitus

 

Käyntiosoite:
Kaupungintalo
Hovilankatu 2
83500 Outokumpu

Sähköposti:
tekninenvirasto(at)
outokummunkaupunki.fi

Aukioloaika:

ma ja pe klo 9:00-15:00
 

Yhdyskuntainsinööri
Janne Korpela
Puh. 044 755 9333
janne.korpela(at)
outokummunkaupunki.fi

Maankäyttösihteeri
Mervi Kolehmainen
Puh. 050 599 3836
mervi.kolehmainen(at)
outokummunkaupunki.fi

Kartoittaja
Tapio Tanskanen
Puh. 044 755 9363
tapio.tanskanen(at)
outokummunkaupunki.fi

Kaavoittaja
Jukka Ropponen
Puh. 050 438 5680
jukka.ropponen(at)
outokummunkaupunki.fi