Outokummun kaupunkiAjankohtaistaKunnia- ja ansiomerkkejä sekä huomionosoituksia luovutettiin 19.4.
Kuvassa: Kari Riikonen, Tarja Hakkarainen ja Päivi Aimasmäki

Kunnia- ja ansiomerkkejä sekä huomionosoituksia luovutettiin 19.4.

Hotel­li­ra­vin­to­la Kum­mus­sa per­jan­tai­na 19.4.2024 jär­jes­te­tys­sä tilai­suu­des­sa luo­vu­tet­tiin rita­ri­kun­tien kun­nia­mer­kit, Suo­men Kun­ta­lii­ton ansio­mer­kit sekä Outo­kum­mun kau­pun­gin huo­mio­no­soi­tuk­set. Outo­kum­mun kau­pun­ki onnit­te­lee sydä­mel­li­ses­ti kaik­kia mer­kin saa­nei­ta. 

Tasa­val­lan Pre­si­den­tin 6.12.2023 anta­mat kun­nia­mer­kit
Suo­men Val­koi­sen Ruusun I luo­kan mita­li:

Rii­ko­nen Kari, lihan­leik­kaa­ja


Suo­men Kun­ta­lii­ton kul­tai­nen ansio­merk­ki 30-vuo­ti­ses­ta kun­nal­li­ses­ta pal­ve­lus­ta ja
Outo­kum­mun kau­pun­gin huo­mio­no­soi­tus 30-vuo­ti­ses­ta pal­ve­lus­ta: 

Aimas­mä­ki Päi­vi, var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­ja
Hak­ka­rai­nen Tar­ja, toi­mis­to­sih­tee­ri


Suo­men Kun­ta­lii­ton hopei­nen ansio­merk­ki 20-vuo­ti­ses­ta kun­nal­li­ses­ta pal­ve­lus­ta:

Ris­sa­nen Anne, ruo­ka­pal­ve­lu­työn­te­ki­jä

Lisää ajankohtaisia uutisia