Outokummun kaupunkiAjankohtaistaMattojenpesupaikka jälleen avoinna!

Mattojenpesupaikka jälleen avoinna!

Kau­pun­gin kes­kus­va­ras­tol­la Työ­mie­hen­ka­tu 14:ssa on mah­dol­lis­ta pes­tä mat­to­ja ulko­na jäl­leen 20.5.2024 alkaen pak­kas­ten tuloon saak­ka.

  • Pesu­paik­ka on avoin­na ma-su klo 6–21.
  • Ei ennak­ko­va­rauk­sia, pese­mään voi ryh­tyä, kun on tilaa.
  • Altai­ta on kuusi kap­pa­let­ta.
  • Pesu­pai­kal­la on mat­to­man­ke­li, jos­sa on auto­maat­ti­ses­ti sää­ty­vä telo­jen puris­tus­voi­ma, jol­loin iso­jen­kaan mat­to­jen loi­met eivät vahin­goi­tu.
  • Mak­su 6,00 €/kerta hoi­de­taan pai­kal­la ole­vien ohjei­den mukaan.

Ter­ve­tu­loa!

Lisää ajankohtaisia uutisia