Outokummun kaupunkiAjankohtaistaSenioreiden kunnon kesäpäivää vietettiin 29.5.
Senioreiden Kunnon kesäpäivän tunnelmaa, kuvan edustalla kaupunginjohtaja Päivi Lintumäki.

Senioreiden kunnon kesäpäivää vietettiin 29.5.

Senio­rei­den kun­non kesä­päi­väl­le sat­tui super­hel­le, mut­ta tapah­tu­ma vie­tet­tiin muka­vas­ti jää­hal­lin vii­leäs­sä suo­jas­sa.

Tapah­tu­man ava­si kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Lin­tu­mä­ki. Menos­sa oli muka­na ilois­ta kisa­tun­nel­maa, pal­jon tie­tout­ta, neu­von­taa, sanon­ta­sank­ko­ja ja tie­ten­kin kisa­kah­vit.

Senio­rei­den kun­non kesä­päi­vän olym­pia­lais­ten pokaa­li on jäl­leen kun­niak­kaas­ti tämän vuo­den voit­ta­jan hoi­vis­sa. Onnit­te­lut!

Tunnelmia kuvakollaasissa Kunnon kesäpäivästä.

Lisää ajankohtaisia uutisia