Outokummun kaupunkiKulttuuri ja vapaa-aikaKulttuuritalo ja elokuvateatteri Marita
Ulkokuva Kulttuuritalo Maritasta.

Kulttuuritalo ja elokuvateatteri Marita

Kulttuuritalo Maritan näyttämö, jossa on valaituna yksi tuoli.

Talo täynnä kulttuuria

Kult­tuu­ri­ta­lo Mari­ta on elo­ku­van, esit­tä­vän tai­teen, kokoon­tu­mi­sen, luen­to­jen, har­ras­ta­mi­sen ja kult­tuu­rin paik­ka kes­kel­lä Outo­kum­pua.

Mari­taan voi tul­la seu­raa­maan mm. kon­sert­te­ja ja näyt­tä­mö­tai­teen esi­tyk­siä. Tapah­tu­mia, elo­ku­via ja vaih­tu­vaa kult­tuu­rioh­jel­maa on tar­jol­la usea­na päi­vä­nä vii­kos­sa.

Elokuvateatteri Maritan logo.

Leffaan!

Tue siun pai­kal­lis­ta elo­ku­va­teat­te­ria. Ohjel­mis­tos­sa uusim­mat elo­ku­vat sekä toi­vo­tuim­mat klas­si­kot.