Tietosuoja

Tietosuoja Outokummun kaupungilla

Outokummun kaupunki turvaa mahdollisimman huolellisesti jokaisen oikeuksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja kerätään, käsitellään, tallennetaan ja luovutetaan eteenpäin vain silloin, kuin se on välttämätöntä kuntien lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi.

 

Henkilötietoja ovat kaikki ne tiedot, jotka voidaan tunnistaa tiettyä henkilöä koskeviksi tiedoiksi.

Henkilörekisteri on sähköinen, paperinen tai muutoin tallennettu henkilötietojen kokoelma.

Rekisteröidyn henkilön henkilötietoja on tallennettu Outokummun kaupungin henkilörekistereihin.

Rekisterinpitäjä on Outokummun kaupunki, joka käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja lakisääteisen toiminnan toteuttamiseksi.

Henkilötietojen käsittelijä on kaupungin palveluksessa oleva henkilö tai mahdollinen ulkopuolinen taho, joka käsittelee henkilötietoja Outokummun kaupungin lukuun.

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/79) mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa omat henkilötietonsa rekisterinpitäjän henkilörekistereistä. Rekisteröity voi myös pyytää tietojen oikaisemista tai niiden poistamista. Jos siis haluat tarkistaa, oikaista tai poistaa omia tai huollettavasi henkilötietoja Outokummun kaupungin rekistereissä, tee asiasta pyyntö alla olevilla lomakkeilla. Voit myös täyttää ja tulostaa lomakkeen kaupungintalolla os. Hovilankatu 2. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi Ajokorttilain 386/2011 mukaisella ajokortilla, Passilain 671/2006 mukaisella passilla tai Henkilökorttilain 663/2016 mukaisella henkilökortilla.

 

 

Tietosuojavastaava

 

 

Tietosuojavastaava Pekka Jääskeläinen
Käyntiosoite: Hovilankatu 2, 83500 Outokumpu
Postiosoite: PL 47, 83501 Outokumpu
Puh. 050 464 3324
pekka.jaaskelainen@outokummunkaupunki.fi