Vuonna 2021 toimitettavat vaalit

Vaalit

Seuraavat säännönmukaiset vaalit ovat aluevaalit tammikuussa 2022. Lisätietoja aluevaaleista löytyy oikeusministeriön vaalisivustolta: www.vaalit.fi/aluevaalit.

Vaalijärjestelyistä Outokummussa saa lisätietoja keskusvaalilautakunnan sihteeri Pekka Jääskeläiseltä, puh. 050 464 3324, sähköposti pekka.jaaskelainen@outokummunkaupunki.fi.


Aluevaalien ennakkoäänestyspaikka ja vaalipäivän äänestyspaikka Outokummussa
 
Outokummun kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.10.2021 (§ 193) päättänyt määrätä vuoden 2022 aluevaalien yleiseksi ennakkoäänestyspaikaksi Outokummun kaupungintalon kahvion, osoite Syrjäkatu 1, 83500 Outokumpu, puh. 050 464 3324, ja ennakkoäänestyspaikan aukioloajat seuraavasti:

 

ke–pe 12.1.–14.1.2022 kello 9.00–18.00

la–su 15.1.–16.1.2022 kello 10.00–14.00

ma–ti 17.1.–18.1.2022 kello 9.00–18.00

 

sekä määrätä vuoden 2022 aluevaalien vaalipäivän (su 23.1.2022) äänestyspaikan äänestysalueittain seuraavasti:

 

Äänestysalue                              Äänestyspaikka
001 Outokumpu                         Kummun koulu, Koulukatu 6

 

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin. Vaalipäivänä äänestyspaikka on avoinna klo 9–20.


Kotiäänestys

Kotona äänestämisestä ohjeistetaan tarkemmin oikeusministeriön vaalisivustolla: Äänestäminen kotona - Vaalit

Sivustolta löytyy mm. kotiäänestyslomake täytettäväksi sekä ohjeet lomakkeen toimittamisesta keskusvaalilautakunnalle.


Valittavien valtuutettujen määrä

Sunnuntaina 23.1.2022 toimitettavissa aluevaaleissa valitaan Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluevaltuustoon 59 valtuutettua toimikaudeksi 1.3.2022–31.5.2025.


Ehdokasasettelu

Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on annettava ehdokashakemukset sekä ilmoitukset mahdollisista puolueiden vaaliliitoista ja valitsijayhdistysten yhteislistoista Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluevaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 14.12.2021 ennen kello 16.00.

 

Virallinen vaalipäivä sunnuntaina 23.1.2022

Aluevaalien 2022 varsinaisen vaalipäivän äänestys toimitetaan Outokummun kaupungissa seuraavasti:

  • sunnuntai 23.1.2022 klo 9.00–20.00 
  • Äänestysalue Äänestyspaikka ja osoite
  • 001 Outokumpu Kummun koulu, Koulukatu 6


Äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. Äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä äänestäessään. Sisäänkäynti äänestyspaikkaan on Kummun koulun pääovesta (C-ovi, Matovaaran puoleinen osa, opastus kuvassa). Äänestyspaikka sisäänkäynteineen on esteetön. Pysäköintialueita on koulun läheisyydessä useita. Äänestäjiä kehotetaan erityiseen liikenneturvallisuuden huomiointiin alueella liikkuessaan. 

 

Äänestyspaikka Outokummussa Kummun Koululla aluevaaleissa 23.1.2022.