Vuonna 2021 toimitettavat vaalit

Vaalit


Seuraavat säännönmukaisesti toimitettavat vaalit ovat kuntavaalit 2021. Varsinainen vaalipäivä on 13. kesäkuuta. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa ajalla 26.5. - 8.6.2021.
 

Kuntavaalien 2021 äänestys toimitetaan Outokummun kaupungissa seuraavasti:

 

ENNAKKOÄÄNESTYS

Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii

Outokummun kaupungintalon kahvio

osoite: Syrjäkatu 1, 83500 Outokumpu

 

Ennakkoäänestysajat:
ke – pe               26. – 28.5.2021 kello 9.00 - 18.00,
la – su                29. – 30.5.2021 kello 10.00 - 14.00,

ma – pe             31.5. – 4.6.2021 kello 9.00 - 18.00,
la – su                5. – 6.6.2021 kello 10.00 - 14.00,

ma – pe             7.6. – 8.6.2021 kello 9.00 - 18.00.

 

Ennakkoäänestyksen helpottamiseksi äänestäjiä pyydetään ottamaan mukaansa henkilöllisyystodistus sekä heidän aikaisemmin postitse saamansa ilmoituskortti. Henkilöllisyystodistus voi olla esim. ajokortti, passi tai kuvallinen Kela-kortti. Jos henkilöllä ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, hän voi saada poliisilta äänestämistä varten maksuttoman väliaikaisen henkilökortin.

 

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

 

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä Outokummun kaupungin keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kotiäänestyksen yhteydessä äänestämään on oikeutettu myös samassa taloudessa asuva omaishoitaja, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen. Jos omaishoitaja tahtoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, on hänen nimensä ja muut tietonsa ilmoitettava kotiäänestykseen oikeutetun ilmoittautumisen yhteydessä.

 

Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana Outokummun kaupungintalolta, keskusvaalilautakunnalta puh. 044 755 9515, os. Hovilankatu 2 (PL 47), 83501 Outokumpu. Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen klo 16.00. Kotona äänestävälle ilmoitetaan kotiäänestyksen toimittamisesta ja äänestyksen tarkka ajankohta.

 

ÄÄNESTÄMINEN VAALIPÄIVÄNÄ

Vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021.
Kaupungin vaalipäivän äänestyspaikkana on Kummun koulu, Koulukatu 6, 83500 Outokumpu.
Vaalipäivän äänestys aloitetaan kello 9.00 ja sitä jatketaan yhtäjaksoisesti kello 20.00 asti.

Äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. Mukaan äänestyspaikalle äänestäjän kannattaa ottaa postista saamansa ilmoituskortti sekä henkilöllisyystodistus, koska äänestäjän on tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä.


Lisätietoja vaaleista: www.vaalit.fi.KUULUTUS

Kesäkuun 13. päivänä 2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan Outokummun
kaupungissa 27 valtuutettua.

Ehdokaslistojen julkaisemista tarkoittavia hakemuksia ja muita keskusvaalilautakunnalle
tarkoitettuja, kuntavaaleja koskevia asiakirjoja vastaanottavat keskusvaalilautakunnan
puheenjohtaja ja/tai sihteeri Outokummun kaupungintalon kahviossa, osoite
Syrjäkatu 1, 83501 OUTOKUMPU toukokuun 3. ja 4. päivinä 2021 klo 12.00 - 16.00.

Lisätietoja vaaleista antaa lautakunnan sihteeri puh. 044 755 9515.

Outokummussa 14.4.2021

OUTOKUMMUN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA


LISÄTIETOJA VAALEISTA
www.vaalit.fi

VAALIMAINOSPAIKAT

Sijaitsevat keskustassa (Kauppatori), Kaasilassa ja Mustolassa, ks. kuva.

Lisätietoja antaa: työnjohtaja Pentti Hämäläinen, 0447559213

Sisältöjulkaisija

Esikatsele
1 jostakin 1